POSTRODDEN år 2003

den 30:e rodden i modern tid

 

Bilder

 

Resultat

 

Sponsor

 

 

-> till Postrodden över Ålands Hav